TV& VIDEO

bổ túc

TP.HCM: Học phí tăng 2-5 lần

TP.HCM: Học phí tăng 2-5 lần

 Từ  năm học 2013-2014, các cấp học nhà trẻ, mẫu giáo, bổ túc THCS, THPT nội thành TP.HCM sẽ có mức học phí mới.