Bộ Văn Hóa

Tặng Bằng khen cho cặp nghệ sỹ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp

Tặng Bằng khen cho cặp nghệ sỹ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tặng Bằng khen cho Nghệ sĩ Ưu tú Giang Quốc Cơ và Nghệ sĩ Ưu tú Giang Quốc Nghiệp.