TV& VIDEO

bờ vực phá sản

Hải quan tắc trách, doanh nghiệp đứng bên bờ phá sản

Hải quan tắc trách, doanh nghiệp đứng bên bờ phá sản

VTV.vn - Kể từ khi bị Hải quan điều tra, một doanh nghiệp đã đình trệ sản xuất, thua lỗ hàng tỷ đồng vì mất uy tín với khách hàng và đứng bên bờ vực phá sản.