TV& VIDEO

bốc hơi

Kỳ lạ hồ nước nhiều màu sắc

Kỳ lạ hồ nước nhiều màu sắc

 Là một hồ nước muối ở phía Bắc Tanzania, hồ Natron được biết đến bởi vẻ đẹp nhiều màu sắc của nó.