TV& VIDEO

bồi bàn

Ellen DeGeneres tặng 10.000 USD cho cô phục vụ tốt bụng

Ellen DeGeneres tặng 10.000 USD cho cô phục vụ tốt bụng

 Sarah Hoidahl – một cô phục vụ bàn tại New Hampshire không thể ngờ rằng hành động nhỏ của mình lại được đền đáp hơn cả sự mong đợi.