TV& VIDEO

bồi đắp

Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng

Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng

Diễn ra từ ngày 6 đến 10 tháng Giêng hàng năm, lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội là một trong những lễ hội lớn đầu năm của khu vực phía Bắc.