TV& VIDEO

bới móc

Hạnh Thúy vác bụng bầu lên phim Tiệm bánh Hoàng tử bé

Hạnh Thúy vác bụng bầu lên phim Tiệm bánh Hoàng tử bé

 Mặc dù đang có em bé nhưng Hạnh Thúy (chị Bông Nail) vẫn không từ bỏ vai diễn của mình và tiếp tục sự nghiệp tám chuyện của mình cho đến hết phần 1 bộ phim sit-com Tiệm bánh Hoàng Tử bé.