bôi nhọ

Venezuela muốn thành lập Ủy ban đoàn kết để giải quyết khủng hoảng

Venezuela muốn thành lập Ủy ban đoàn kết để giải quyết khủng hoảng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố đề nghị thành lập một Ủy ban đoàn kết để giải quyết khủng hoảng.