TV& VIDEO

bơm hơi

Sôi động lễ hội bóng khổng lồ tại Mexico

Sôi động lễ hội bóng khổng lồ tại Mexico

Lễ hội bóng khổng lồ đang diễn ra hết sức sôi động tại thành phố biển Acapulco của Mexico.