bom Hydro

Bom nhiệt hạch - Vũ khí hạt nhân mạnh gấp 1.000 lần so với bom nguyên tử

Bom nhiệt hạch - Vũ khí hạt nhân mạnh gấp 1.000 lần so với bom nguyên tử

VTV.vn - Mặc dù không được sử dụng phổ biến bằng bom nguyên tử (bom A), tuy nhiên, bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá mạnh hơn rất nhiều.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive