TV& VIDEO

bom Hydro

Bom nhiệt hạch - Vũ khí hạt nhân mạnh gấp 1.000 lần so với bom nguyên tử

Bom nhiệt hạch - Vũ khí hạt nhân mạnh gấp 1.000 lần so với bom nguyên tử

VTV.vn - Mặc dù không được sử dụng phổ biến bằng bom nguyên tử (bom A), tuy nhiên, bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá mạnh hơn rất nhiều.