TV& VIDEO

bốn mùa

Khám phá Công viên quốc gia Waterton, Canada

Khám phá Công viên quốc gia Waterton, Canada

Vườn quốc gia Waterton nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Alberta, Canada và giáp Vườn quốc gia Glacier ở Montana, Hoa Kỳ.