Bông Sen Vàng

Chiếu miễn phí 20 phim truyện Việt Nam tranh giải Bông Sen Vàng

Chiếu miễn phí 20 phim truyện Việt Nam tranh giải Bông Sen Vàng

VTV.vn - Cục Điện ảnh cho biết, tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 19 được tổ chức từ 1/12 - 5/12 tại Hà Nội, Đà Nẵng sẽ trình chiếu miễn phí 20 phim truyện Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive