TV& VIDEO

Bông Sen Vàng

Chiếu miễn phí 20 phim truyện Việt Nam tranh giải Bông Sen Vàng

Chiếu miễn phí 20 phim truyện Việt Nam tranh giải Bông Sen Vàng

VTV.vn - Cục Điện ảnh cho biết, tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 19 được tổ chức từ 1/12 - 5/12 tại Hà Nội, Đà Nẵng sẽ trình chiếu miễn phí 20 phim truyện Việt Nam.