TV& VIDEO

bóp chết

Nước mắt… cá tầm

Nước mắt… cá tầm

 Từ năm 2005, cá tầm được nhập về nuôi trong nước. Niềm vui cá bán được giá chưa lâu, người nuôi đã phải đối phó với nạn cá nhập lậu giá rẻ tràn lan trên thị trường.