TV& VIDEO

bốt điện thoại công cộng

Độc đáo văn phòng làm việc trong bốt điện thoại công cộng

Độc đáo văn phòng làm việc trong bốt điện thoại công cộng

VTV.vn - Không chỉ xuất hiện trong những bức ảnh kỷ niệm của du khách, những bốt điện thoại công cộng màu đỏ tại Anh đã trở thành văn phòng làm việc mini trên hè phố.