TV& VIDEO

bột khoai

Dị ứng và biện pháp phòng tránh

Dị ứng và biện pháp phòng tránh

Dị ứng là căn bệnh thường gặp, đặc biệt vào thời điểm giao chuyển mùa hay do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi phát hiện ra bị mắc dị ứng cần nhanh chóng tìm cách ứng phó để tránh nguy cơ vùng dị ứng lan rộng.