TV& VIDEO

breaking

Vũ điệu xanh: "Đại chiến" với Breaking

Vũ điệu xanh: "Đại chiến" với Breaking

Tuần này, các Bboy của Vũ điệu xanh sẽ tiếp tục có cơ hội được thể hiện tài năng với các động tác breaking mạnh mẽ và máu lửa tại vòng đối kháng.