TV& VIDEO

Brittany Murphy

Happy Feet – Hãy sống với ước mơ của mình

Happy Feet – Hãy sống với ước mơ của mình

Nếu có một ước mơ, hãy sống trọn với nó. Đừng bao giờ từ bỏ bất kể những trở ngại nào sẽ đến. Một ngày nào đó, những nỗ lực của bạn sẽ biến ước mơ đó trở thành sự thật.