TV& VIDEO

bù lỗ

Thủ tướng làm việc với nhóm chuyên gia kinh tế

Thủ tướng làm việc với nhóm chuyên gia kinh tế

Buổi làm việc nhằm thảo luận các biện pháp triển khai hiệu quả nhất những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.