TV& VIDEO

bức bách

Hội nghị Người đại diện vốn Nhà nước tại DN

Hội nghị Người đại diện vốn Nhà nước tại DN

 Hội nghị Người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa diễn ra tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của 400 doanh nghiệp.