TV& VIDEO

bức họa

Tây Ban Nha kỷ niệm 400 năm ngày mất danh họa El Greco

Tây Ban Nha kỷ niệm 400 năm ngày mất danh họa El Greco

Thành phố Toledo, Tây Ban Nha đang bắt đầu cho hàng loạt những hoạt động kỷ niệm 400 năm ngày mất của danh họa thời kỳ Phục hưng El Greco.