TV& VIDEO

bức tranh thủy mặc

Du lịch với sương mù - Ấn tượng và khác lạ

Du lịch với sương mù - Ấn tượng và khác lạ

Sương mù trở thành sản phẩm du lịch. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đó là thực tế với những ai từng một lần được đi trên con đường sương mù nối từ miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.