TV& VIDEO

Bùi Nhật Anh

"Hiện tượng" Nhật Anh: Người đưa món ăn Hà Nội đi vào nhạc chế

"Hiện tượng" Nhật Anh: Người đưa món ăn Hà Nội đi vào nhạc chế

VTV.vn - "Hiện tượng nhạc chế" Nhật Anh, người đưa các món ăn hấp dẫn và đặc trưng của Hà Nội vào các bài hát nhạc chế là khách mời trong chương trình Cuộc sống thường ngày.