TV& VIDEO

bùn cát

Nhà máy thủy điện An Khê ngừng hoạt động do lũ

Nhà máy thủy điện An Khê ngừng hoạt động do lũ

 Dự kiến, để Nhà máy thủy điện An Khê hoạt động trở lại phải mất hàng tháng sửa chữa.