TV& VIDEO

bụng phệ

10 thói quen xấu gây bụng phệ

10 thói quen xấu gây bụng phệ

Ăn no xong mà bạn cứ nằm ườn không chịu đi lại vận động để kích thích hệ tiêu hóa làm việc thì chắc chắn bụng sẽ phệ ra rất xấu...