TV& VIDEO

Bước đi đầu tiên

Ukraine thông qua dự luật trao thêm quyền tự trị cho miền Đông

Ukraine thông qua dự luật trao thêm quyền tự trị cho miền Đông

VTV.vn - Reuters đưa tin, Quốc hội Ukraine ngày 16/7 đã thông qua một dự luật nhằm trao cho hai khu vực ly khai Lugansk và Donestk ở miền Đông quyền tự trị lớn hơn.