TV& VIDEO

buổi tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

VTV.vn - Hôm nay (28/6), một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có các cuộc tiếp xúc cử tri, báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.