buổi tiếp xúc cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV

VTV.vn - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ V, Quốc hội Khóa XIV, từ ngày 5/5 -11/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã tổ chức 19 buổi tiếp xúc cử tri tại 9, huyện, thị xã, thành phố.