TV& VIDEO

buôn làng

Độc đáo đàn Goong vùng Tây Nguyên

Độc đáo đàn Goong vùng Tây Nguyên

Bên cạnh những nhạc cụ phổ biến như cồng chiêng, tiếng đàn T’rưng hay đàn Đinh Năm, Đinh Pút, Tây Nguyên còn có một nhạc cụ độc đáo khác - cây đàn Goong.