TV& VIDEO

buông tha

Paul Scholes và những cầu thủ chiến thắng số phận

Paul Scholes và những cầu thủ chiến thắng số phận

Mấy ai biết đằng sau ánh hào quang của đời cầu thủ, họ từng phải qua những kiếp nạn khốn cùng. Paul Scholes và những cầu thủ dưới đây thuộc trường hợp như vậy.