TV& VIDEO

bưu điện xã

Ký kết thí điểm chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện

Ký kết thí điểm chi trả trợ cấp xã hội qua bưu điện

VTV.vn - Từ ngày 1/7/2015 - 30/6/2018, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm việc chi trả tiền mặt cho các đối tượng nhận trợ cấp xã hội tại bốn tỉnh.