TV& VIDEO

bxh huy chương

BXH ASIAD 17: Trung Quốc hụt nhiều HCV, Hàn Quốc, Nhật Bản vững phong độ

BXH ASIAD 17: Trung Quốc hụt nhiều HCV, Hàn Quốc, Nhật Bản vững phong độ

So với ASIAD 16, vị trí 3 đoàn dẫn đầu ASIAD 17 không khác biệt khi lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, đoàn dẫn đầu Trung Quốc có sự sụt giảm mạnh về số HCV.