TV& VIDEO

C50

Vụ VCCorp bị tấn công là dạng mới xuất hiện tại Việt Nam

Vụ VCCorp bị tấn công là dạng mới xuất hiện tại Việt Nam

Về vụ việc trung tâm dữ liệu của VCCorp bị tấn công, theo Cục C50, Bộ Công an, đây không phải là dạng tấn công từ chối dịch vụ DDoS - dạng tấn công đã từng xảy ra trước đây.