TV& VIDEO

ca cao Việt Nam

Việt Nam vào top 23 nước có ca cao hương vị tốt

Việt Nam vào top 23 nước có ca cao hương vị tốt

VTV.vn - Việt Nam đã lọt vào top 23 nước trồng ca cao có sản phẩm đạt hương vị tốt.