cá điêu hồng xuất khẩu bị nhiễm kháng sinh

Giao diện thử nghiệm VTVLive