cá giống

Hôm nay (1/4), ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

Hôm nay (1/4), ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam

 Hôm nay (1/4), Hội nghề cá Việt Nam kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống của ngành Thủy sản Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive