TV& VIDEO

cà kheo

Đa sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Huế

Đa sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Huế

Trong các kỳ tổ chức Festival Huế, lễ hội quảng diễn đường phố là một trong những hoạt động cộng đồng được người dân và du khách mong đợi.