TV& VIDEO

ca mắc tay chân miệng

Khánh Hòa nỗ lực tăng cường phòng tránh bệnh tay chân miệng

Khánh Hòa nỗ lực tăng cường phòng tránh bệnh tay chân miệng

VTV.vn - Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương, trường học trong việc triển khai giám sát và tăng cường các biện pháp phòng tránh bệnh tay chân miệng.