cá nhân tiêu biểu

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

VTV.vn - Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.