TV& VIDEO

cà phê phố

Ma trận cà phê giả và mối nguy hại cho người dùng

Ma trận cà phê giả và mối nguy hại cho người dùng

VTV.vn - Những người hay uống cà phê đang đứng trước một ma trận cà phê giả được bán ở khắp nơi trên phố.