TV& VIDEO

Cà phê rớt giá

Cà phê rớt giá ngay từ đầu mùa

Cà phê rớt giá ngay từ đầu mùa

VTV.vn - Dù mới ở tháng đầu tiên của niên vụ, giá cà phê trong nước đã liên tục biến động do ảnh hưởng của giá thế giới.