TV& VIDEO

cà phê Tây Nguyên

Hiệu quả ban đầu từ mô hình tưới tiết kiệm cho cây cà phê

Hiệu quả ban đầu từ mô hình tưới tiết kiệm cho cây cà phê

VTV.vn - Nằm trong Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, mô hình tưới tiết kiệm cho cây cà phê với phương thức nhỏ giọt công nghệ Israel bước đầu mang lại hiệu quả.