TV& VIDEO

cá quả

Cá tầm nhập lậu chứa tồn dư kháng sinh độc hại

Cá tầm nhập lậu chứa tồn dư kháng sinh độc hại

 Đây là kết quả Cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản, Bộ NN&PTNT thu được sau khi tiến hành kiểm tra chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 30 mẫu thuỷ sản.