TV& VIDEO

cá rán

Nhúng tay trần vào chảo dầu sôi để vớt cá

Nhúng tay trần vào chảo dầu sôi để vớt cá

Một đầu bếp ở Ấn Độ có khả năng dùng bàn tay trần của mình vớt cá rán ra khỏi chảo dầu đang sôi.