TV& VIDEO

cá rô

Quảng Trị: Thí điểm thành công mô hình nuôi cá rô đầu vuông

Quảng Trị: Thí điểm thành công mô hình nuôi cá rô đầu vuông

Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thí điểm mô hình nuôi cá rô đầu vuông, kết quả bước đầu cho thấy đây là đối tượng nuôi mới cho giá trị kinh tế cao và có thể nhân rộng ra trên địa bàn.