TV& VIDEO

cá tầm Trung Quốc

Lâm Đồng: Người nuôi cá tầm lao đao vì cá nhập lậu

Lâm Đồng: Người nuôi cá tầm lao đao vì cá nhập lậu

VTV.vn - 21 doanh nghiệp nuôi cá nước lạnh giờ chỉ còn một nửa. Nguyên nhân là do không thể cạnh tranh với cá thương phẩm nhập từ Trung Quốc.