TV& VIDEO

cá thể vượn

Phát hiện cá thể vượn 1 tháng tuổi lạc bầy tại Quảng Ngãi

Phát hiện cá thể vượn 1 tháng tuổi lạc bầy tại Quảng Ngãi

VTV.vn - Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã tiếp nhận và chăm sóc một cá thể vượn đực hơn 1 tháng tuổi đi lạc bầy.