TV& VIDEO

cá tươi

Trung Quốc hút nguồn hàng cá cơm

Trung Quốc hút nguồn hàng cá cơm

 Tại huyện đảo Phú Quốc, nhiều nhà thùng, nhất là các nhà thùng không có ghe đánh bắt đang thiếu trầm trọng nguồn cá cơm do cá đã bị bán với giá cao ngay ngoài biển.