TV& VIDEO

các biện pháp phòng

Gia Lai: Trên 1.000ha cây trồng mất trắng do hạn hán

Gia Lai: Trên 1.000ha cây trồng mất trắng do hạn hán

VTV.vn - Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gần 11.000ha cây trồng bị hạn hán, trong đó đã có trên 1.000ha mất trắng, chủ yếu là diện tích lúa nước.