TV& VIDEO

các chỉ số của Việt Nam

Nhiều ý kiến đóng góp trong hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nhiều ý kiến đóng góp trong hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

VTV.vn - Tại Hội thảo Quốc tế Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Ban kinh tế Trung ương chủ trì sáng 26/3, nhiều ý kiến đóng góp quý báu đã được đưa ra.