TV& VIDEO

các chiến sĩ bị nạn

Cầu siêu cho các chiến sĩ bị nạn trên vùng biển Việt Nam

Cầu siêu cho các chiến sĩ bị nạn trên vùng biển Việt Nam

VTV.vn - Tại Ba Lan, các Phật tử chùa Nhân Hòa và bà con cộng đồng người Việt đã làm lễ cầu an, cầu siêu cho các chiến sĩ bị nạn trên vùng biển Việt Nam.