TV& VIDEO

các chương trình nghệ thuật

Nhà hát Lớn Hà Nội đón loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn

Nhà hát Lớn Hà Nội đón loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn

VTV.vn - Nhằm phục vụ công chúng yêu nghệ thuật, loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ cuối tháng 8/2016.